Tidigt år 2008 köpte vi sex stycken betäckta gotlandstackor som senare under våren födde var sitt lamm. Alla lammen sparades och då det bara var ett bagglamm "Algot" fick han gå kvar med de obesläktade tackorna. Vi fick även köpa in "Anders". Bagge till övriga tackor.

Andra året de lammar brukar det bli två lamm och vi fick köra till slakteri. Både köttet och skinnen tas tillvara och säljs. Skinnen bereds på Tranåsskinnberederi. Finns både klippta och oklippta samt har vi spunnit garn av klippt ull som man kan sticka av.

2015 fick vi köpa in en ny bagge, Åsundens Elskling från Vegby. Sista lammen från denna baggen föddes under våren 2019.

Hösten 2019 köpte vi in baggen Åsundens Ivanhoe som kommer få sina sista lamm på vår gård under våren 2022.

Våra nuvarande får, alla tackor är:

Åsundens Ester, född 2016

Åsundens Gertrud, född 2016

Torsgårdens Ida, född 2016

Torsgårdens Juno, född 2017

Torsgårdens Justina, född 2017

Torsgårdens Klara, född 2018

Torsgårdens Lykke, född 2019

Torsgårdens Nora, född 2021

Under våren 2022 har vi dessutom fått 16 lamm.

Vi har MV3 status och är registrerade i elitlamm.

IMG_4248IMG_3454

 Åsundens Elskling (Hamlet)IMG_2493

IMG_4587

AndersIMG_0679

IMG_062031819A24-60CB-4B5D-852D-0C3C9B612C0FC145E851-6F85-44BB-A23D-2F79A6FDB46CDEC7E648-A0E5-4255-B2DE-88705376CAB6908B5224-F73A-4C4E-93FF-D711026C592130B89973-B9E5-4CC1-A22D-D196247FD320