Tidigt år 2008 köpte vi sex stycken betäckta gotlandstackor som senare under våren födde var sitt lamm. Alla lammen sparades och då det bara var ett bagglamm "Algot" fick han gå kvar med de obesläktade tackorna. Vi fick även köpa in "Anders". Bagge till övriga tackor.

Andra året de lammar brukar det bli två lamm och vi fick köra till slakteri. Både köttet och skinnen tas tillvara och säljs. Skinnen bereds på Tranåsskinnberederi. Finns både klippta och oklippta samt har vi spunnit garn av klippt ull som man kan sticka av.

2015 fick vi köpa in en ny bagge, Åsundens Elskling från Vegby. Sista lammen från denna baggen kommer födas under våren 2019.

Hösten 2019 köpte vi in vår nuvarande bagge, Åsundens Ivanhoe.

Vi har MV3 status. 

IMG_4248IMG_3454

 Åsundens Elskling (Hamlet)IMG_2493

IMG_4587

AndersIMG_0679

IMG_0620